Om LeikelandSalgsbetingelser

Salgsbetingelser


Disse alminnelige salgsbetingelsene har anvendelse på alt salg fra leikeland.no så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Med "kjøper" menes her den person eller virksomhet som bestiller en vare fra leikeland.no.

Nettstedet leikeland.no eies og drives av Leikeland AS. Organisasjonsnummer 891 041 462 MVA.

Priser
Alle priser er normalt oppgitt i norske kroner (NOK) inklusive 25% merverdiavgift (mva/"moms") hvis ikke annet er angitt.

Prisendringer
Prisene kan endres uten videre varsel til kjøper. Dette kan være endrede leverandørpriser, endrede valutakurser og lignende. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser. Leikeland kan imidlertid ikke endre prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på, det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt som gjelder. Leikeland forplikter seg til å levere varen til avtalt pris.

Produktinformasjon
Leikeland vil til enhver tid videreformidle informasjon om produkter gitt fra våre leverandører. Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjoner som er gitt fra leikeland.no eller andre kilder, gir det i seg selv ikke rett til noe krav ovenfor leikeland.no fra kjøperens side. Det gir heller ikke rett til retur av varen, såfremt ikke spesifikasjonene på produktet som er levert i vesentlig grad avviker fra de som er oppgitt.

Trygg handel
Ved kjøp av produkter i denne nettbutikken kan du som kunde føle deg sikker på at du foretar en trygg handel.

Nettbutikken er underlagt strenge retningslinjer utarbeidet av de største aktørene i sikkerhetsbransjen, nemlig Visa og MasterCard.

Forbehold
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Personopplysninger
Ved å registrere deg og bestille produkter eller tjenester samtykker du i at Leikeland lagrer og bruker opplysninger om dine innkjøp samt de kontaktopplysningene du gir. Opplysningene blir lagret og brukt for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg, og for at vi bedre skal kunne tilfredsstille dine behov som kunde og gi deg bedre service.

Opplysningene blir også lagret og brukt til informasjons- og markedsføringsformål. Dette innebærer at Leikeland, så sant du ikke skriftlig har motsatt deg det, kan benytte dine personopplysninger for å kontakte deg per e-post med nyhetsbrev, direkte markedsføring eller markedsundersøkelser.

Du har anledning til når som helst å informere oss skriftlig om at du ikke ønsker at dine personopplysninger skal benyttes til markedsføringsformål. Vi behandler dine personopplysninger med største varsomhet og garanterer at dine kundeopplysninger utelukkende blir brukt av Leikeland. Leikeland vil ikke videreformidle opplysninger om deg uten ditt samtykke med mindre dette følger av lovgivningen, hvis det blir krevd i forbindelse med at du har bestilt et produkt eller en tjeneste eller hvis Leikeland anser at det kreves for å beskytte og forsvare rettigheter eller eiendom som tilhører Leikeland.

Mangler i leveranse
Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til leikeland.no i rimelig tid etter at feilen burde vært oppdaget.

Mangler/feil ved produkter
Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen innen rimelig tid etter at mangelen burde vært oppdaget, rapportere mangelen til leikeland.no hvis eget forsøk på å finne løsning på problemet ikke vinner frem.

Dersom Leikeland gir spesielle instruksjoner på hvordan mangelen/ reklamasjonen skal behandles for å finne en løsning på problemet, må disse instruksjonene følges.

Leveringstid
Varer på lager leveres normalt innen 1-5 virkedager. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-4 dager innen Norge). Dersom noen av de bestilte varer IKKE er på lager, blir leveringstiden lengre. Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. Leikeland.no vil oppgi forventet leveringstid på forespørsel, beregnet ut ifra opplysninger fra våre leverandører, erfaringer fra tidligere leveranser, o.l. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende på noen som helst måte.

Ordrens gyldighet
En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt. Ordrebekreftelse gis pr. e-post. Ved bestilling (ordre) i nettbutikken er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge leikeland.no sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller Leikeland skriftlig/per e-post kansellerer ordren.

Frakt
Alle varer til privatpersoner sendes normalt via Posten (klimanøytral servicepakke) og kan hentes av kunde på postkontor eller post i butikk. Ved små pakker under 2 kg kan varene sendes som brevpost uten sporing. Ved kjøp av varer hos Leikeland må kunden betale en fraktkostnad på 79 kroner hvis ikke annet er oppgitt. Standard fraktkostnad på 79 kroner faller bort ved kjøp av varer over 1000 kroner hvis ikke annet er oppgitt.

Betaling/kreditt
Standard betalingsmåte er kortbetaling med Visa eller Mastercard i nettbutikken Leikeland. Eller faktura eller delbetaling via Klarna.

Salgspant
Leikeland har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jmf. pantelovens §3-14 flg.

Returrett
Leikeland følger innen Norge prinsippene i angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i vesentlig samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur (iht. angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris og utlagte fraktkostnader til kjøper. Angrerettskjema sendes ut sammen med leveringsbekreftelse.

Angrerett
Du har 14 dagers ubetinget angrerett. Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen innen 14 dager etter at varen er motatt. Melding om retur skal inneholde følgende informasjon; 1) ordrenummer 2) tittel på de produktene du ønsker å returnere. De returnerte varene skal være i ubrukt og uskadet tilstand i originalforpakningen. Returner varen sammen med fakturaen (eller en kopi av fakturaen, både for- og bakside). Du må selv betale returkostnader. Dersom varen er tatt i bruk, som din egen, kan ikke angreretten gjøres gjeldende. Angrerettskjema sendes ut sammen med leveringsbekreftelse.

Uavhentede leveranser
Ved uavhentede leveranser/pakker vil kjøperen ilegges sum av følgende: 150 kroner i gebyr for uavhentet vare, dette er nødvendig for å dekke våre kostnader i forbindelse med slike brudd på avtale.

Reklamasjonsrett
Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser.

Garanti
Garanti på alle produktene følger produsentens garanti. Denne er normalt minst 1 år. Produsenten garanterer for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre skader eller mangelfullt vedlikehold. Garantien innbefatter normalt ikke deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet. Ved garantireklamasjon må det påstått defekte produktet returneres til Leikeland.

Dokumentasjon ved forsendelser
Alle forsendelser til Leikeland vedrørende returer, garantireklamasjoner, og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. Forsendelsen til Leikeland skal skje kostnadsfritt for Leikeland. Pakker som er sendt i oppkrav eller "mottaker betaler frakt" vil ikke bli hentet ut.

Tvister
Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler, med Søre Sunnmøre Tingrett som verneting. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover. 

visa

mastercard